Rouwkoffertjes

De rouwkoffertjes zijn bedoeld om leerkrachten van scholen voor basis- en voortgezet onderwijs direct te ondersteunen bij het begeleiden van leerlingen die te maken hebben met verlies- en rouwverwerking in de klas.

Rouwkoffertjes

De rouwkoffertjes zijn bedoeld om leerkrachten van scholen voor basis- en voortgezet onderwijs direct te ondersteunen bij het begeleiden van leerlingen die te maken hebben met verlies- en rouwverwerking in de klas. Uit voorafgaande gesprekken met de scholen bleek hieraan een behoefte te bestaan, temeer daar er nog weinig voorhanden was.

Op basis van deze informatie is gekozen voor de praktische invalshoek.

Er zijn 4 koffertjes ontwikkeld verdeeld over de leeftijdsgroepen 3-6 jaar, 6-9 jaar, 9-12 jaar en 12 jaar en ouder. Dit omdat per leeftijdsgroep de dood anders wordt ervaren en dus het aanbod hierop moet zijn aangepast.

Het ontwikkelde materiaal is vervolgens voorgelegd aan een klankbordgroep bestaande uit leerkrachten uit het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, de GGD, Slachtofferhulp en de Onderwijsbegeleidingsdienst. Deze waardevolle reacties zijn in het uiteindelijke materiaal verwerkt.

De koffertjes bevatten boeken die geschikt zijn om door het kind zelf te lezen of voor te lezen. Een uitgebreide literatuurlijst met aanbevolen boeken voor wie verder wil lezen, ideeën voor werkvormen in de klas, een checklist voor een draaiboek en een uitgebreid advies voor de leerkracht per leeftijdsgroep met tips, een sociale kaart en kindercondoleancekaarten.

De koffertjes kunnen via ons uitgeleend worden.  Het lenen is gratis.