Privacy verklaring

Privacyverklaring voor nabestaanden

Alice Loeters persoonlijke uitvaartzorg, gevestigd in Driehuis, KVK nummer 34105265 en bereikbaar via 0255 – 517452 / info@aliceloeters.nl, verklaart middels deze privacyverklaring vertrouwelijk om te gaan met persoonsgegevens.

 

Alice Loeters persoonlijke uitvaartzorg ontvangt, verzamelt en administreert persoonsgegevens van de overledene en de opdrachtgever/opdrachtgeefster (de nabestaande) die Alice Loeters persoonlijke uitvaartzorg opdracht geeft het afscheid (de uitvaart) te begeleiden.  Alice Loeters persoonlijke uitvaartzorg gaat zorgvuldig met de persoonsgegevens om en doet er alles aan om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en ongewenste openbaarmaking te voorkomen.  Alice Loeters persoonlijke uitvaartzorg behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen en zo de conformiteit met geldende en toepasselijke wet- en regelgeving te waarborgen. Alice Loeters persoonlijke uitvaartzorg handelt namens de Europese Wet, Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Persoonsgegevens

Alice Loeters persoonlijke uitvaartzorg verzamelt persoonsgegevens om een uitvaart, met alles wat daarbij komt kijken, vorm te kunnen geven, met de opdrachtgever/opdrachtgeefster te communiceren en de facturatie/dankkaartjes te kunnen regelen.

  1. 1)  NAW-gegevens (overledene en opdrachtgever/opdrachtgeefster)
  2. 2)  Geboortedatum (overledene en opdrachtgever/opdrachtgeefster)
  3. 3)  Geboorteplaats (overledene en opdrachtgever/opdrachtgeefster)
  4. 4)  Telefoonnummer (opdrachtgever/opdrachtgeefster)
  5. 5)  E-mailadres (opdrachtgever/opdrachtgeefster)
  6. 6)  BSN-nummer (overledene en opdrachtgever/opdrachtgeefster)
  7. 7)  Burgerlijke staat (overledene)
  8. 8)  Dag, uur en plaats overlijden (overledene)
  9. 9)  Gegevens schouwarts
  10. 10)  Verzekeringspolissen (met persoonlijke informatie) (overledene)

 

De persoonsgegevens worden opgeslagen in een digitaal systeem dat wordt beveiligd met een gebruikersnaam en wachtwoord. De medewerksters van Alice Loeters persoonlijke uitvaartzorg hebben een gebruikersnaam en wachtwoord om toegang te krijgen tot het systeem. De medewerksters van Alice Loeters persoonlijke uitvaartzorg kunnen opgeslagen bestanden als Word en PDF, behorend bij een overledene, inzien op een stand alone computer.  Daarnaast werkt de medewerker met een administratieve functie met een boekhoudsysteem (crediteuren, debiteuren),(beveiligd met een wachtwoord). Dit wordt wederom gedaan op een andere stand alone computer.

 

Gegevensuitwisseling derden

Alice Loeters persoonlijke uitvaartzorg verkoopt persoonsgegevens absoluut niet aan derden.  Alice Loeters persoonlijke uitvaartzorg wisselt de persoonsgegevens alleen uit met derden, als een begraafplaats, een crematorium, de drukker en anderen, als dit noodzakelijk is om een afscheid goed te kunnen begeleiden. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan het vastleggen van een dag en tijdstip van een crematie.  Overigens ontvangen derden enkel de persoonsgegevens die er voor hen toe doen. Zo ontvangt de drukker bijvoorbeeld geen BSN nummer.

Alice Loeters persoonlijke uitvaartzorg deelt geen persoonsgegevens en gedetailleerde informatie over een afscheid of uitvaart met personen anders dan de opdrachtgever/opdrachtgeefster en derden die een zakelijke dienstverlening aanbieden ten behoeve van het vormgeven van het afscheid.

 

Bewaren persoonsgegevens

Alice Loeters persoonlijke uitvaartzorg bewaart de gegevens van een afscheid bij voorkeur langer dan 7 jaar, aangezien nabestaanden regelmatig details vernemen van een eerder uitgevoerde uitvaart van een familielid.

Beeldmateriaal, als foto’s van personen tijdens een uitvaart, gebruikt Alice Loeters persoonlijke uitvaartzorg eventueel voor de website na akkoord van de opdrachtgever/opdrachtgeefster.

 

Verwijderen persoonsgegevens

Op schriftelijk verzoek zal Alice Loeters persoonlijke uitvaartzorg door haar geadministreerde persoonsgegevens van verzoeker zo spoedig mogelijk uit haar administratie verwijderen, behoudens de informatie welke onder de fiscale bewaarplicht valt