Na de uitvaart

"Als achterom kijken pijn doet en vooruit kijken bang maakt, kijk dan wie er naast je loopt."

Na de uitvaart

“Als achterom kijken pijn doet en vooruit kijken bang maakt, kijk dan wie er naast je loopt.”

Direct bij het eerste gesprek na overlijden, krijgt u van ons het boekje ‘ Zorgen erna’.

Deze uitgaven zijn speciaal geschreven voor mensen die de nalatenschap moeten afwikkelen van hun overleden dierbare. De hoofdstukken kennen een vaste indeling met uitleg, waar nodig voorbeelden, een checklist en ruimte om aantekeningen te maken. U kunt het boekje gebruiken als werkboek om het overzicht te houden. Waar nodig wordt doorverwezen naar deskundigen of instanties die u kunnen adviseren in uw persoonlijke situatie.

Grafmonument

Grafmonument gemaakt door Dominiek Steinmeijer.

Na de uitvaart vindt met u een afrondend nazorggesprek. Daarin komt aan de orde hoe het met u gaat, waar u tegen aanloopt en ook wat er nog moet gebeuren om het gedeelte uitvaart af te kunnen sluiten. Er kunnen vragen zijn over bedankkaartjes of advertenties, maar ook de mogelijkheden van asbestemming en grafmonumenten kunnen aan de orde komen. Ook kunnen wij u in contact brengen met rouwbegeleiders.

Tijdelijk grafsteentje: Een voorbeeld van een tijdelijk grafsteentje speciaal gemaakt voor nabestaanden die de uitvaart door Alice Loeters persoonlijke uitvaartzorg laten verzorgen.

tijdelijk steentje

Tijdelijk steentje