Uitvaartdeposito

Stichting Uitvaartdeposito Alice Loeters Persoonlijke Uitvaartzorg biedt de mogelijkheid om het geld voor uw uitvaart eenmalig te storten

Uitvaartdeposito

Er is een aparte Stichting opgericht die het Uitvaartdeposito beheert. Deze Stichting Uitvaartdeposito Alice Loeters Persoonlijke Uitvaartzorg biedt de mogelijkheid om het geld voor uw uitvaart eenmalig te storten. Het Stichtingsbestuur beheert het geld tot na overlijden.

 Het te storten bedrag is afhankelijk van de persoonlijke wensen voor uw uitvaart. Daarom wordt hier eerst met u over gesproken, op basis waarvan een kostenberekening wordt gemaakt. Dat bedrag als totaal wordt bij de Stichting in depot gegeven en wordt pas uitgekeerd na overlijden. De rente wordt jaarlijks bijgeschreven en komt ten goede aan de ingeschrevene. Jaarlijks wordt aan de ingeschrevene een nieuw overzicht verstrekt.

Het uitvaartdeposito biedt veel voordelen: het is niet gebonden aan leeftijd of gezondheid en er hoeft niet levenslang maandelijkse premies te worden betaald. Belastingtechnisch is het uitvaartdeposito voor u interessant, uw vermogen in box 3 daalt met het bedrag wat u in het deposito heeft gestort.

Toelichting belasting:

In box 3 van de inkomstenbelasting wordt belasting geheven over vermogen. Het bedrag van 6977,- euro geldt als belastingheffingsvrij bedrag per persoon in box 3 van de inkomstenbelasting voor 2017. Jaarlijks wordt dit bedrag  geïndexeerd dat als belastingvrij geldt.  Zodra het geld in het uitvaartdeposito is gestort geldt het niet meer als vermogen, omdat het geld alleen kan worden bestemd voor de uitvaart.  Het is in feite een geblokkeerde rekening. Het geld kan niet voor andere doelen worden gebruikt. Hiermee wordt het vermogen op een verantwoorde manier terug gebracht. In feite betaalt de belastingdienst hiermee mee aan uw uitvaart.