Kinderen in rouw

Kinderen zien we het liefst spelend, vrolijk, genietend van het leven. Als iemand dood gaat is er haast een natuurlijke reactie om kinderen daarvan weg te houden, ze te beschermen voor dat grote verdriet. Maar dat is juist funest voor kinderen. Ook kinderen moeten het verwerken als iemand die ze dierbaar was er niet meer is. Kinderen doen dat echter op hun eigen kindermanier en dat kan voor volwassenen soms verwarrend zijn.

Op de eerste plaats worstelen kinderen met de vraag wat dood zijn is, waarom mensen dood gaan en waar ze naar toe gaan. Hierover kunnen ze veel vragen stellen en lang piekeren. Hier hebben kinderen veel aandacht voor nodig. Pas daarna kan het verwerken beginnen.

Een tweede is dat voor kinderen de emoties die bij rouw horen nieuw zijn. Een rouwproces bestaat uit gevoelens van boosheid, ontkenning, verdriet, angst en ook kan agressie voorkomen. Kinderen voelen dit wel, maar kunnen er geen woorden aan geven. Ze hebben te weinig ervaring om de gevoelens te benoemen.

Rouw komt bij kinderen voornamelijk via gedragingen naar buiten. Ze kunnen bijvoorbeeld slecht gaan slapen, eetproblemen krijgen of gedragsstoornissen laten zien. Het zijn uitingen van normaal verdriet, maar omdat er geen woorden aan worden gegeven, is voor de volwassenen de relatie tot rouwen niet altijd duidelijk. Vooral als kinderen agressief gedrag vertonen is dat niet gemakkelijk om mee om te gaan.

Kinderen die rouwen hebben veel steun en troost nodig en een veilige omgeving. Luister goed naar wat ze bezig houdt. Soms kan een (prenten)boek helpen om samen over de dingen te praten. Het kan ze voorbeelden geven van oplossingen en dat geeft ze moed. Ook willen kinderen graag iets doen. Bijvoorbeeld een herinneringsboek maken met foto’s verhalen en knipsels kan een goede manier van verwerken zijn. Of tekeningen maken. Zoals Seringa (7 jaar) voor haar oma: ‘Het was een mooie tijd geweest en nu is het voorbij. Nu komt een ander leven dat eeuwen duurt. We komen elkaar weer tegen in de hemel….’ En op de tekening was een kleurrijke hemel te zien.

kinderen

Laat een reactie achter

zeventien − 11 =