Vooraf regelen van de uitvaart

Als iemand gaat trouwen wordt soms al een jaar van tevoren nagedacht over wat de wensen zijn en worden deze opgeschreven. Voor een verjaardag of bij een geboorte worden verlanglijstjes gemaakt. Allemaal heel gewoon.

Voor de uitvaart is het nog niet zo gewoon om de laatste wensen voor te bespreken, ze in een wilsbeschikking of codicil vast te leggen om vervolgens na te gaan hoe het financieel kan worden geregeld. Het liefst schuiven we dat voor ons uit. Het onderwerp roept angst op. Angst voor de eigen dood en angst voor het verlies van een geliefd persoon. Voor de familie en de relaties die achterblijven is het echter goed te weten wat u zelf gewild zou hebben. Dat maakt het gemakkelijker de uitvaart in uw geest te regelen.

In een voorgesprek met ons kunnen de persoonlijke wensen worden besproken en kan worden nagegaan of en hoe ze kunnen worden uitgevoerd. Zo hebt u misschien de wens om thuis te worden opgebaard. Is dat mogelijk en waar kan dat thuis het beste? Of u wilt een kist in een bepaalde kleur. Hoe is dat te realiseren?

Vervolgens kunt u uw wensen in een wilsbeschikking of codicil voor de uitvaart vastleggen. De wilsbeschikking is een hulpmiddel en heeft geen juridische status. Als u er wel een juridische status aan wilt geven, kunt u uw wensen met de hand uitschrijven, er een datum onderzetten en uw handtekening. Dat geeft de status van codicil voor de uitvaart. In een dergelijk codicil worden niet het geld of onroerende goederen beschreven. Om hiervoor rechtsgeldigheid te krijgen moet u een testament bij de notaris laten maken.

Als de laatste wensen duidelijk zijn kan op basis daarvan een kostenoverzicht worden gemaakt. Hiermee kan worden nagegaan hoe de bekostiging kan plaatsvinden. Is er een verzekering aanwezig en is dat voldoende? Als een verzekering moet worden afgesloten wat is dan een goede keuze? Let in ieder geval op de waardevastheid van de verzekering d.w.z. dat steeds aanpassing plaatsvindt aan de stijgende kosten. Ook is het goed op te letten of een medische verklaring nodig is, of een leeftijdsgrens wordt gehanteerd en of de kinderen tot welke leeftijd zijn meeverzekerd. Heel belangrijk is dat er vrije keuze is van uitvaartonderneming. Die vrijheid is er altijd, maar regeltjes kunnen dit belemmeren.

In de uitvaartwereld zijn grofweg 2 soorten uitvaartverzekeringen mogelijk: de sommenverzekering of de naturaverzekering. Bij de eerste wordt een som geld uitgekeerd dat besteed kan worden aan de kosten van de uitvaart maar ook voor betaling van andere kosten. Een naturaverzekering verzekert een bepaald pakket aan vooraf omschreven diensten. Als hiervan wordt afgeweken moet alsnog worden bijbetaald en dat kan soms hoog oplopen.

Tenslotte is het mogelijk het benodigde bedrag bij ons in het uitvaartdeposito te storten.

Als dit allemaal geregeld is, bepreek het dan met degene die uw uitvaart zal gaan regelen en leg het op een gemakkelijk vindbare plek. Het verhaal is bekend van president Roosevelt die in 1945 overleed. Hij wilde geen praalbed, geen balseming en geen lijkkoets. Hij wilde worden vervoerd op het onderstel van een kanon. Dat alles toch volgens protocol verliep was te danken aan het feit dat de brief waarin dit stond beschreven pas na de begrafenis werd gevonden.

 

Feathers

Laat een reactie achter

1 × 2 =